Ergotherapie Assen Beilen Midden Drenthe

Praktijk Ergotherapie Assen

Medewerkers

Gea Fleddérus
Expertises:
Parkinson, CVA/beroerte, Multiple Sclerose, ALS, Chronische pijn en vermoeidheid, houdingsgerelateerde klachten, reumatologische aandoeningen (artrose, artritis, fibromyalgie etc), dementie en kinderen.

Monique Gebben
Expertises:
COPD, reumatologische aandoeningen (artrose, reumatoïde artritis, fibromyalgie etc.), dementie, Parkinson, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsels), ALS en Multiple Sclerose.

Margreet Olijve (freelance)
Expertises:
CVA-cliënten, maar ook op het gebied van algehele achteruitgang bij ouderen, heup- en knieproblemen, artrose, reuma en Parkinson.

Nienke Bruining (freelance)
Expertise:
kinderbehandeling.

Ergotherapie NederlandWij zijn lid van
Ergotherapie Nederland


kwaliteitsregister paramedicien staan in geschreven in het
kwaliteitsregister paramedici
.

 

 

Specialisaties

Onze praktijk heeft zich door middel van aanvullende scholingen en samenwerkingsverbanden op devolgende gebieden gespecialiseerd:

Buurtzorg Plus-team
Wij hebben samenwerkingsverbanden met de Buurtzorg Plus-teams in de gemeentes Ooststellingwerf en Assen. Binnen het Buurtzorg Plus-team werkt een gespecialiseerde ergotherapeut nauw samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut en een team van gespecialiseerde wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Er wordt in kaart gebracht wat het functioneren van iemand thuis belemmert en hoe een oplossing op maat geboden kan worden.

COPD
Voor de behandeling van mensen met COPD is een gespecialiseerde cursus gevolgd. Tevens is de praktijk aangesloten bij de landelijke werkgroep ergotherapie en COPD. De praktijk werkt mee aan een multidisciplinair behandel/voorlichtingsprogramma voor mensen met COPD. Dit gebeurt in samenwerking met fysiotherapiepraktijk SKS, dietisten en huisartsenpraktijken.

Chronische pijn en/of vermoeidheid
Er is veel kennis over chronische pijn en vermoeidheid. Hierbij spelen energiemanagement en gedragsmatige aspecten een belangrijke rol. Ook houden wij ons bezig met gedragsmatige aspecten die verband houden met chronische pijn en vermoeidheidsklachten.

CVA / Beroerte
Er is veel ervaring met het behandelen van mensen na een hersenaandoening. Tevens is de praktijk aangesloten bij het CVA-netwerk.

Kinderen
Voor meer informatie over de expertise van de kinderbehandelingen verwijs ik u naar de website www.kinderergoassen.nl

OTNN
OTTN staat voor Orthopedie Techniek Noord Nederland. We hebben een zeer goed samenwerkingsverband met de orthopedisch instrumentmakers van OTNN. Te denken valt aan het regelen van orthesen en op maat gemaakte spalken.

Ouderen/dementie
Er is een speciale cursus gevolgd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit programma heet het EDOMAH-programma (ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis).
Er is wetenschappelijk bewezen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers hun zorgtaak als minder zwaar ervaren na het volgen van dit programma.

Reumatologische aandoeningen
Er worden in de praktijk veel mensen gezien met verschillende reumatische aandoeningen: reumatoïde artrosis, artrose, fibromyalgie, Quervain, peesontstekingen etc. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het geven van voorlichting over en het aanleren van gewrichtsbeschermende maatregelen, belasting/belastbaarheid en ergonomie. Vaak vormen handoefeningen een meerwaarde en er kan een brace of spalk gerealiseerd worden.

Hulpmiddelen advies door de ergotherapeutVoorzieningen
Er is expertise op het gebied van het aanvragen van aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Indien nodig kunnen wij met spoed zaken voor u regelen.
Ook zijn er allerlei kleine hulpmiddelen in de praktijk aanwezig om uit te proberen alvorens ze aangeschaft kunnen worden.

Werkplek onderzoek
Indien de klachten gerelateerd zijn aan het werk, zal er een werkplekonderzoek gedaan worden. De adviezen worden met u en uw werkgever besproken. Indien nodig zal de bedrijfsarts hierin ook een rol spelen.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Regelmatig worden wij gevraagd om mensen thuis te bezoeken die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis of die daar in revalidatiebehandeling zijn. We zijn zonodig aanwezig bij de teamoverleggen waarbij een revalidatiearts, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, logopedist en psycholoog aanwezig zijn.

Ziekte van Parkinson
De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.
Om ons aan te kunnen sluiten is er een speciale cursus voor het behandelen van deze doelgroep gevolgd.

 

lees verder Lees verder: Ergotherapie

naar boven

LysaDesign