Loading...

Onze specialisaties

Door scholing en samenwerking gespecialiseerd.

Rugscholing

Het geven van rugscholing aan bedrijven b.v. kinder dag verblijf, kantoren. Offerte op aanvraag.

Long Covid behandeling

Deze behandeling bestaat uit o.a. inzicht geven in belasting- en belastbaarheid middels de activiteiten weger.

CVA / Beroerte

Er is veel ervaring met het behandelen van mensen na een hersenaandoening. Tevens is de praktijk aangesloten bij het CVA-netwerk.

Chronische pijn en/of vermoeidheid

Er is veel kennis over chronische pijn en vermoeidheid. Hierbij spelen energiemanagement en gedragsmatige aspecten een belangrijke rol. Ook houden wij ons bezig met gedragsmatige aspecten die verband houden met chronische pijn en vermoeidheidsklachten.

Kinderen

Handschrift verbeteren voor kinderen. Ik heb veel ervaring met het behandeling van kinderen. Op dit moment, doe ik alleen nog de schrijftrainingen voor kinderen van de basisschool en middelbare school. Ook kan er training gegeven voor volwassenen bij onleesbaarhand schrift.

OTNN

OTTN staat voor Orthopedie Techniek Noord Nederland. We hebben een zeer goed samenwerkingsverband met de orthopedisch instrumentmakers van OTNN. Te denken valt aan het regelen van orthesen en op maat gemaakte spalken.

Ouderen, dementie

Er is een speciale cursus gevolgd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit programma heet het EDOMAH-programma (ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis).
Er is wetenschappelijk bewezen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen en dat mantelzorgers hun zorgtaak als minder zwaar ervaren na het volgen van dit programma.

Reumatologische aandoeningen

Er worden in de praktijk veel mensen gezien met verschillende reumatische aandoeningen: reumatoïde artrosis, artrose, fibromyalgie, Quervain, peesontstekingen etc. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het geven van voorlichting over en het aanleren van gewrichtsbeschermende maatregelen, belasting/belastbaarheid en ergonomie. Vaak vormen handoefeningen een meerwaarde en er kan een brace of spalk gerealiseerd worden.

Voorzieningen

Er is expertise op het gebied van het aanvragen van aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen. Indien nodig kunnen wij met spoed zaken voor u regelen.
Ook zijn er allerlei kleine hulpmiddelen in de praktijk aanwezig om uit te proberen alvorens ze aangeschaft kunnen worden.

Werkplek onderzoek

Indien de klachten gerelateerd zijn aan het werk, zal er een werkplekonderzoek gedaan worden. De adviezen worden met u en uw werkgever besproken. Indien nodig zal de bedrijfsarts hierin ook een rol spelen.

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Regelmatig worden wij gevraagd om mensen thuis te bezoeken die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis of die daar in revalidatiebehandeling zijn. We zijn zonodig aanwezig bij de teamoverleggen waarbij een revalidatiearts, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, logopedist en psycholoog aanwezig zijn.

Handtherapie

Gea Fleddérus heeft in 2014 een opleiding tot handtherapeut gevolgd. Sinds 2015 is er een handenspreekuur, samen met Peter Erik van Sisseren, hand/fysiotherapeut van SKS, elke dinsdagochtend aan de Transportweg 8b te Assen.

Ziekte van Parkinson

De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.
Om ons aan te kunnen sluiten is er een speciale cursus voor het behandelen van deze doelgroep gevolgd.

Scroll to Top